månadsarkiv: mars 2015

#ledarelar Örebro 23 mars!

I måndags träffades vi åter igen. Och nu var vi fler än tre!  Efter några återbud pga sjukdom mm landade vi på tolv deltagare med H Timperleys beskrivning av professionellt lärande som gemensam nämnare. Och tänk så bra det blir när man möts för att dela och ta del av varandras erfarenheter.

Det blev en intensiv dag men med ett tempo som gav möjlighet att låta tanken följa med.

Under förmiddagen fick vi ta del av Lydia Folkes resa som lärande ledare för IT-gymnasiet i Västerås. Med detta som inledande inspiration kastade vi oss ut i gruppsamtal med utgångspunkt från dagens frågeställningar.

 • Hur kan jag som rektor främja och delta i lärares lärande och utveckling?
 • Min skolas kollegiala lärande: Organisation? Ledning?
 • Hur arbeta med engagemang, lärande och välbefinnande i min klass?

I gruppsamtalen fångade vi upp frågeställningar inför eftermiddagens Edcamp.

 • Hur får vi in elevinflytande tillsammans med det kollegiala lärandet?
 • Hur förhåller vi oss till speciella anpassningar i lärlaget?
 • Hur går vi från kollegialt lärande till professionellt lärande?
 • Organisation – Hjälp! *hållbart ledarskap *friskhet i organisationen *förebyggande
 • Hur kan vi använda medarbetarsamtalen för reell utveckling?

Vi avslutade dagen med en beskrivning av vad som blir nästa steg för oss när vi kommer hem igen. Vi beslutade också att fortsätta nätverka och nästa träff blir i slutet av september då vi får möjlighet att lära känna Sigtuna lite närmare. Gunilla Ordell och Marjan Nourzad har fångat  staffetpinnen! Besked om datum för septemberträffen kommer att meddelas längre fram.

 

 Dagens boktips:

 • Scherp: Lärandebaserad skolutveckling
 • Hargreaves: Hållbart ledarskap i skolan
 • Anders Hansson: Salutogent ledarskap
 • Tom Tiller och Svend Helgesson: Ledarskp med fokus på lärande
 • Viviane Robertson: Elevnära ledarskap

 

Länkar till användbart material:

Animerad beskrivning, Lärares professionella lärande och utveckling, H Timperley; Ola Henningsson:
https://www.youtube.com/watch?v=CGBaZFAEwFM

Sammanfattning, H Timperley, Teacher professional learning and development. Kommunförbundet Skåne:
http://kfsk.se/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/Forskning-i-korthet-2013-1.pdf

Föreläsning, H Timperley om professionellt lärande. Skolforskning Stockholms stad
Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=asWoxqxRf5w
Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=aaKhqh-TH6w

Pecha Kucha #afkrektor. Malmö 2015, Elsemarie Hallqvist

 

Varmt tack till alla som bidrog till en riktigt givande dag!

Lydia Folke   (@LydiaFolke)
Elsemarie Hallqvist   (@RektorElsemarie)
Lilian Varnander   (@LilianVarnander)

Skolledare som lärande ledare – hur då?

Ja, på måndag 23 mars har vi möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och kunskap kring huret för lärande ledare. Det är riktigt roligt att vi blir 19 deltagare som valt att avsätta den här dagen.

Tisdag kväll planerade vi (Elsemarie, Lydia, Lilian) det sista inför måndagens träff som blir i Komvux lokaler i Örebro. Nu ser vi verkligen fram mot en heldag då vi, med gemensam kraft och med utgångspunkt från Timperleys Det professionella lärandets inneboende kraft, skall bli lite klokare kring:

 • Hur kan jag som rektor främja och delta i lärares lärande och utveckling?
 • Min skolas kollegiala lärande: Organisation? Ledning?
 • Hur arbeta med engagemang, lärande och välbefinnande i min klass?

Som avslutning på dagen beslutar vi hur vi kan fortsätta det gemensamma utbytet.

För de som önskar blir det sedan pedagogisk pub på Pitchers med start kl 18.00.  (Anmälan görs på Facebok .)

Program för dagen har mailats till deltagarna.

Följ gärna #ledarelar via twitter!

 

Lydia Folke   (@LydiaFolke)
Elsemarie Hallqvist   (@RektorElsemarie)
Lilian Varnander   (@LilianVarnander)