Etikettarkiv: Timperley

#ledarelarokt15 – fredag 16 oktober

Så var det måndag veckan då vi skall ses för  höstens #ledarelar i Sigtuna. Planeringen är under kontroll och på fredag är det äntligen dags. En tredjedel av oss var med i Örebro i våras, övriga är nya deltagare.

Nu ser vi fram mot en heldag med fokus på kollegialt lärande för egen och gemensam utveckling. Under eftermiddagens samtal deltar Heléne Öberg, statssekreterare åt utbildningsministern. (mer utförligt program, se tidigare inlägg)

Du som inte deltar på plats i Sigtuna kan följa dagen på Twitter och Facebook under #ledarelarokt15

 

 

 

 

Programmet är spikat!

Nu närmar vi oss 16 oktober och dagen då vi ses i Sigtuna. Det skall bli riktigt roligt att träffa alla 23 deltagare!

Precis som tidigare fortsätter vi i Timperleys anda för att tillsammans bli lite klokare. Den här gången använder vi oss av rapporten ”Rektor och styrkedjan” som inspiration för dagen.

Till den här träffen har vi även bjudit in Heléne Öberg, statssekreterare till Gustav Fridolin. Heléne är intresserad av återkoppling på rapporten och hon kommer att vara med oss under eftermiddagen. Ett bra tillfälle för delat lärande!

9.30 inleder vi dagen och efter fika, mingel och presentationer får vi en sammanfattning av Rektor och styrkedjan med koppling till H Timperley. Förmiddagen ägnar vi sedan åt diskussion i grupper. Efter återsamling och återkoppling är det tid för lunch.

Eftermiddagen inleds av Heléne Öberg som sedan finns med under eftermiddagens diskussion/samtal där vi delar tankar, erfarenheter och lärande om och kring Rektor och styrkedjan.

16.00 Avslutas #ledarelar nr 3. Det blir spännande att se hur vi går vidare! Så här långt är vi fem som anmält oss till #ledarelar nr 4.

 

 

#ledarelar Örebro 23 mars!

I måndags träffades vi åter igen. Och nu var vi fler än tre!  Efter några återbud pga sjukdom mm landade vi på tolv deltagare med H Timperleys beskrivning av professionellt lärande som gemensam nämnare. Och tänk så bra det blir när man möts för att dela och ta del av varandras erfarenheter.

Det blev en intensiv dag men med ett tempo som gav möjlighet att låta tanken följa med.

Under förmiddagen fick vi ta del av Lydia Folkes resa som lärande ledare för IT-gymnasiet i Västerås. Med detta som inledande inspiration kastade vi oss ut i gruppsamtal med utgångspunkt från dagens frågeställningar.

 • Hur kan jag som rektor främja och delta i lärares lärande och utveckling?
 • Min skolas kollegiala lärande: Organisation? Ledning?
 • Hur arbeta med engagemang, lärande och välbefinnande i min klass?

I gruppsamtalen fångade vi upp frågeställningar inför eftermiddagens Edcamp.

 • Hur får vi in elevinflytande tillsammans med det kollegiala lärandet?
 • Hur förhåller vi oss till speciella anpassningar i lärlaget?
 • Hur går vi från kollegialt lärande till professionellt lärande?
 • Organisation – Hjälp! *hållbart ledarskap *friskhet i organisationen *förebyggande
 • Hur kan vi använda medarbetarsamtalen för reell utveckling?

Vi avslutade dagen med en beskrivning av vad som blir nästa steg för oss när vi kommer hem igen. Vi beslutade också att fortsätta nätverka och nästa träff blir i slutet av september då vi får möjlighet att lära känna Sigtuna lite närmare. Gunilla Ordell och Marjan Nourzad har fångat  staffetpinnen! Besked om datum för septemberträffen kommer att meddelas längre fram.

 

 Dagens boktips:

 • Scherp: Lärandebaserad skolutveckling
 • Hargreaves: Hållbart ledarskap i skolan
 • Anders Hansson: Salutogent ledarskap
 • Tom Tiller och Svend Helgesson: Ledarskp med fokus på lärande
 • Viviane Robertson: Elevnära ledarskap

 

Länkar till användbart material:

Animerad beskrivning, Lärares professionella lärande och utveckling, H Timperley; Ola Henningsson:
https://www.youtube.com/watch?v=CGBaZFAEwFM

Sammanfattning, H Timperley, Teacher professional learning and development. Kommunförbundet Skåne:
http://kfsk.se/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/Forskning-i-korthet-2013-1.pdf

Föreläsning, H Timperley om professionellt lärande. Skolforskning Stockholms stad
Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=asWoxqxRf5w
Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=aaKhqh-TH6w

Pecha Kucha #afkrektor. Malmö 2015, Elsemarie Hallqvist

 

Varmt tack till alla som bidrog till en riktigt givande dag!

Lydia Folke   (@LydiaFolke)
Elsemarie Hallqvist   (@RektorElsemarie)
Lilian Varnander   (@LilianVarnander)

Skolledare som lärande ledare – hur då?

Ja, på måndag 23 mars har vi möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och kunskap kring huret för lärande ledare. Det är riktigt roligt att vi blir 19 deltagare som valt att avsätta den här dagen.

Tisdag kväll planerade vi (Elsemarie, Lydia, Lilian) det sista inför måndagens träff som blir i Komvux lokaler i Örebro. Nu ser vi verkligen fram mot en heldag då vi, med gemensam kraft och med utgångspunkt från Timperleys Det professionella lärandets inneboende kraft, skall bli lite klokare kring:

 • Hur kan jag som rektor främja och delta i lärares lärande och utveckling?
 • Min skolas kollegiala lärande: Organisation? Ledning?
 • Hur arbeta med engagemang, lärande och välbefinnande i min klass?

Som avslutning på dagen beslutar vi hur vi kan fortsätta det gemensamma utbytet.

För de som önskar blir det sedan pedagogisk pub på Pitchers med start kl 18.00.  (Anmälan görs på Facebok .)

Program för dagen har mailats till deltagarna.

Följ gärna #ledarelar via twitter!

 

Lydia Folke   (@LydiaFolke)
Elsemarie Hallqvist   (@RektorElsemarie)
Lilian Varnander   (@LilianVarnander)